مرور برچسب

خیابان ولیعصر تهران

طویل ترین خیابان تهران، ۸۶ سال پیش

ساخت طویل ترین خیابان تهران (ولی‌عصر(عج) ) از سال ۱۳۰۰ شمسی شروع شد. در آن دوران وزیر جنگ، عزم ساخت این جاده را کرد. همچنین درختکاری اطراف خیابان مذکور و کشیدن رود به منظور آبیاری درختان آن نیز از سال ۱۳۰۰ شروع شد.در سال ۱۳۰۷