مرور برچسب

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در تحولات سیاسی ایران چه نقشی داشت ؟

ایران در گذار به دنیای جدید نیاز به نهاد‌های نوینی در همه عرصه‌ها داشت. شکل‌گیری برخی از این نهاد‌ها بدون پیشینه فرهنگی و تاریخی و با اتکا به آموزه‌ها و دستاورد‌های غربی رخ داد و برخی دیگر بازنمایی و بازسازی داشته‌های تاریخی و فرهنگی…

داریوش شاه چگونه بار میداده است؟

بررسي يكي از نقوش تخت جمشيد                                          (داريوش شاه چگونه بار ميداده است ) دكتر عيسي بهنام   استاد دانشگاه تهران در سال 1937 دكتر اريك اشميت كه رياست هيئت علمي تخت جمشيد را بر عهده داشت و براي موسسه…