مرور برچسب

درباره دژ بوینی یوغون

دژ بوینی یوغون

دژ بوینی یوغون بر روی صخره های استوار كوهی به همین نام قرار دارد. این كوه از عظمت و صلابت خاصی برخوردار است و صخره های جنوبی و غربی آن كاملا نفوذ ناپذیر است. قلعه در كنار دهكده كور عباسلو در جنوب شهر نیر واقع است.