مرور برچسب

دروازه ایشتار

 جاذبه های تاریخی شهر بابل

جاذبه های تاریخی شهر بابل در عراق بابل یکی از قدیمی ترین شهر های تاریخ درعراق است، شهری رمز آلود و شگفت انگیز، که افسانه های زیادی درمورد آن نقل شده است. این شهر  یکی از عجایب هفتگانه جهان است. شهر بابل در 85 کیلومتری جنوب عراق واقع شده…