مرور برچسب

دروان قاجار

سیدجمال‌الدین اسد آبادی که بود؟

۱۸ اسفندماه ۱۲۷۵ سیدجمال‌الدین اسدآبادی، اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام درگذشت. او از رجال سرشناس دوره قاجار و صاحب چندین اثر تالیفی بود. از جمله اقدامات سیاسی اسدآبادی می‌توان به نقش او در قتل ناصرالدین شاه اشاره کرد.…