مرور برچسب

دریچه ارت

کلمپ و دریچه بازدید ارت

لوازم چاه ارت لوازم چاه ارت شامل صفحه مسی و سیم مسی و بنتونیت یا مواد کاهنده مقاومت زمین و جعبه تست ارت و میله ارت است. برای اتصال سیم مسی به صفحه مسی آن را به صفحه جوش کدولد می‌دهند.تجهیزات چاه ارت از جنس مس که دارای رسانایی…