مرور برچسب

دستور زبان سانسکریت

تاریخچه، توسعه و ویژگی های خط براهمی

خط براهمی اولین سیستم نوشتاری است که پس از خط سند در هند توسعه یافته است. این یکی از تأثیرگذارترین سیستم های نوشتاری است. تمام خط های مدرن هندی و چند صد خط موجود در جنوب شرقی و شرق آسیا از براهمی گرفته شده اند.واحدهای نوشتاری اصلی…