مرور برچسب

دهلی

شیرشاه سوری بنیان‌گذار پادشاهی سوری

فرید خان شیرشاه سوری (۱۴۸۶–۲۲ مه ۱۵۴۵) هم‌چنین معروف به شیرخان، بنیان‌گذار پادشاهی سوری در شمال هند بود.او از تبار  افغان بود پایتخت خود را دهلی قرار داد.او با شکست دادن گورکانی‌ها در سال ۱۵۴۰ به قدرت رسید و در سال ۱۵۴۵ با مرگی…