مرور برچسب

دودمان مينگ

دودمان مینگ و چینگ مغول ها

سقوط مغولان – دودمان مينگ – هجوم قوم منچو – دودمان چينگ - سلطان روشنفكر – بي‌اعتنايي چي‌ين‌لونگ به مغرب زمين بعد از قبلاي قاآن، چين مدت چهار صد سال چنان عظمتي به خود نديد. دودمان يوان بسرعت سقوط كرد، زيرا اولا مهاجمان مغول در آسياي…