مرور برچسب

دوران سابی

هشت خانواده بزرگ

هشت خانواده بزرگ به هشت خانواده اشرافی بکجه (یکی از سه پادشاهی کره ای) اطلاق می شد. آنها قدرتمندترین خاندان های اشرافی بکجه بوده و در موضع هم قطار و هم مسلک پادشاه اونجو (موسس سلسله بکجه) قرار داشتند. آنان همانگونه که در منابعی چینی به…