مرور برچسب

دوران قبل از انقلاب

رفیق شفیق شعبون بی‌مخ چطور عاشق انقلاب شد؟

حکایتش مال ده‌ها سال قبل است، در همان دوران قبل از انقلاب که به قول خودشان جماعت لوتی‌ها برای خودشان کیا و بیایی داشتند و در صحنه سیاست هم نقش پر رنگی ایفا می‌کردند.داستان رفیق شفیق شعبون بی مخ نامش طیب بود و در سال ۱۲۸۰ در محله…