مرور برچسب

دوران پیری كنفوسيوس

کنفوسیوس

ولادت و جواني- شاگردان و روشها- سيما و منش- زن و ببر- تعريف حكومت خوب- كنفوسيوس براريكه قدرت- سالهاي سرگرداني- تسلاي دوره پيري كونگ چي‌يو، كه شاگردانش او را كونگ فوتزه، يعني «كونگ استاد» مي‌خواندند، به سال 551ق‌م، در چوفو، واقع در امارات…