مرور برچسب

دوره‌های باستانی

کشف صندلی تاشو قرون‌وسطایی از یک گور

باستان‌شناسان نیز با کاوشِ در یک گور قرون‌وسطایی، یک صندلی تاشو را کشف کرده‌اند.  به نقل از انشنت اوریجینز، ‌ظاهرا در زندگی پس از مرگ آسایش، دغدغه‌ای در دوران قرون وسطی بوده است. گورستان‌ها هم می‌توانند جنبه‌های مختلف فرهنگی و ارزش‌های