مرور برچسب

دوره ایلخانی

آیا مزار «کاوه آهنگر» واقعی است؟

کاوه آهنگر در تاریخ اساطیری ایران، شخصیت مهم و تأثیرگذاری است. ایرانیان، کاوه را بیش از فریدون و دیگر فرمانروایان شاهنامه می‌شناسند؛ آهنگری شجاع که روپوش‌چرمین خود را بر سر نیزه زد و درفش آزادی‌خواهی ایرانیان را برافراشت.

آق‌قویونلوها

آق‌قویونلو→ ۱۳۷۸–۱۵۰۱ ←←پرچماراضی تحت حاکمیت آق‌قویونلوها در سال ۱۴۷۸پایتخت دیاربکر تبریززبان‌(ها) ترکی آذربایجانی و فارسیدین مسلمان سنیدولت…

تاریخچه رصدخانه خواجه نصیرالدین

 800 سال پیش، در روزگاری که هنوز خبری از تلسکوپ و دوربین‌های نجومی نبود، خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه ای را بنا کرد که سال ها به عنوان پیشرفته ترین رصد خانه جهان شناخته می شد و محلی برای مطالعات فصلی و نجومی دانشمندان ایرانی به حساب می آمد.