مرور برچسب

دوره برنز تمدن جیرفت

شهر سوخته شهری با قدمت ۶۰۰۰ سال

تمدنی ناشناخته از اوئایل دوره شهر نشینی در فلات ایران به همراه: اولین تخته نرد، اولین انیمیشن، اولین درخت زیره ، اولین نشانه های جراحی بر بشر

شهر سوخته

شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در ۵۶ کیلومتری زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان در شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده‌است. شهر مزبور در روی آبرفت‌های مصب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون و زمانی در ساحل آن…