مرور برچسب

دوره تاریخی تل قزیر

تاریخچه تل قزیر

تل قزیر در شرق اهواز و شمال شرقی رامهرمز در بخش کوهستانی خوزستان قرار دارد و از اولین اقامتگاههای ایلامی است. در این محل یکی از اولین آثار خط ایلامی مربوط به 3100 تا 2900 پیش از میلاد بدست آمده است