مرور برچسب

دوره تاریخی تپه قلعه رستم

تاریخچه تپه قلعه رستم

این تپه در استان چهارمحال بختیاری قرار دارد و آثاری از هزاره هفتم پیش از میلاد از آن بدست آمده است