مرور برچسب

‌دوره سلطنت اردشیر اول هخامنشی

هخامنشی ها و ساختارهای پنهان خرد ورزی

هر اندازه بیشتر تاریخ ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم، پرسش های تازه ای برایم مطرح می‌شود. به‌ ویژه اگر قصد داشته باشیم تاریخ را مثل شبکه‌ای بنگریم که گذشته و آینده را به همدیگر پیوند داده و می‌تواند سؤال‌های ما را درباره ماهیت‌مان جواب…