مرور برچسب

دوره فرا پارینه سنگی

تاریخچه غار کونجی

این غار در اصل فضای گنبدی شكلی در 6 كیلومتری جنوب خرم آباد است که حدود 70 متر از كف دشت بالاتر است و از ورودی این غار می توان همه دشت را نظاره كرد. دو غار پیش از تاریخ جاری و ارجنه در نزدیكی این غار قرار دارند.