مرور برچسب

دوره موستریان

تاریخچه غار ارجنه

غار ارجنه در نزدیکی خرم آباد در شرق یک صخره منفرد در ارتفاع حدود 1200 متر از سطح دریا قرار دارد و در آن آثاری از صنعت موستری از 50 تا 38 هزار سال پیش کشف شده است. زندگی در این غار از دوره پارینه سنگی میانی تا دوره پارینه سنگی پایانی بدون…