مرور برچسب

دوره نوسنگی

تاریخچه تپه گوران

در حدود 65 كیلومتری جنوب كرمانشاه در دره هولیلان در كنار ساحل جازمن رود، تپه باستانی گوران قرار دارد. در این تپه از دوره نوسنگی تا دوره اسلامی اشیایی به دست آمده است.

تاریخچه قره تپه

این تپه در روستای جوكین از توابع شهریار در 40 كیلومتری جنوب غرب تهران قرار دارد. سفالهای به دست آمده از این تپه بسیار زیبا هستند. سفالهایی كه چه با حفاری مجاز چه به صورت غیر مجاز بیرون آمده اند موزه های نقاط مختلف جهان را زینت بخشیده اند.

تاریخچه تل جری

این محوطه یکی از شاخص های دوره نوسنگی استان فارس است. خانه های این منطقه راست گوشه با چند اتاق و دارای اجاق بودند. سفال رایج ابتدای نوسنگی جری کاسه هایی با لبه راست یا اندکی رو به خارج است.

غار كمربند و هوتو

غار كمربند غاری آهکی است. نزدیك غار رگه های سنگ چخماق وجود دارد و ساكنان آن برای تولید ابزار خود مجبور به تهیه مواد خام از دور دست نبودند. ساكنان کمربند در دوره نوسنگی شكارگر غزال و در دوره فراپارینه سنگی شكارگر فك بودند.

غار آرنی

روستای آرنی در جنوب کشور امروزی ارمنستان قرار دارد . در کنار این روستای یک غار پیش از تاریخ به نام غار آرنی1 واقع شده که در سالهای اخیر توسط گروه باستان شناسی ارمنی-ایرلندی حفاری شده است و آثار بسیار جالبی از هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد…

روستا نشینی ایرانیان در پیش از تاریخ

پس از آنکه زندگی انسان از وابستگی به صید و شکار خارج شد، نحوه استقرار جوامع بشری نیز تغییر کرد. آنها از مراکز شکار در کوهستان ها به سمت دشت ها آمدند تا بتوانند کشاورزی کنند.

ایران در دوران نوسنگی

دوره نوسنگی از 9 هزار سال پیش از میلاد شروع شد و تا 4 هزار سال پیش از میلاد ادامه داشت. در ابتدای این دوره غذا بر پایه شکار، ماهیگیری و جمع آوری غذا بود اما وقتی دانه های گیاهی انبار شده شروع به رشد کردند، بشر با کشت و کار آشنا شد.

راز سنگ های کارناک

در مجاورت دهکده فرانسوی کارناک در کشور برتانی (برتانی یک استان تاریخی و یک منطقه فرهنگی در فرانسه است که به «بریتانیای صغیر» یا «بریتانیای کوچک» در مقابل بریتانیای کبیر نیز معروف است) بیش از 3000 سنگ جدا از هم که به…