مرور برچسب

دوره پیش از تاریخ

تاریخچه غار کیارام

غار کیارام در دره پادلدل نزدیک روستای فرنگ شهرستان مینودشت قرار دارد. جلوی این غار یک رود فصلی قرار دارد. امن بودن و دسترسی آسان به غار، روشنایی نسبی داخل غار، نزدیکی به آب و محل عبور شکار از عواملی هستند که باعث شده این غار در دوره های…