مرور برچسب

دورۀ باستان مصر

دورۀ باستان مصر (عصر منس ونارمر)

امپراطوری باستانی مصر حدوداً از سال 2850 تا 2050 پیش از میلاد مسیح در سرزمین نیل زمام دار بوده است. از آن عهد کهن داستانها و حماسه های بسیاری روایت شده است. یونانیان مِنِس را وحدت دهندۀ مصریان دانسته اند. به موجب قدیمی ترین افسانه ها و…