مرور برچسب

دوزخ دانته

«دوزخ» دانته، سفری به جهنم و بازگشت از آن

میکل آنژ تصویر بهشت را در نقاشی "آخرین داوری"می‌کشد. ساندرو بوتیچلی حلقه‌های جهنم را که توسط تخیل شاعرانه‌اش ایجاد شده بود، بازسازی کرد. و هیرونیموس بوش، ویلیام بلیک، و گوستاو بینش های جهنمی خود را در آثار هنری درخشان تصویر کردند.