دسته: ادبیات در عهد باستان

ادبیات در عهد باستان

درام در ادبیات هند

درام در ادبیات هند

منشأها – «ارابه گلین» – ویژگیهای درام هندی – کالیداس – داستان «شاکونتالا» – ارزیابی درام هندی به یک معنا، درام در هند به قدمت وداهاست، زیرا دست کم هسته...

حماسه‌ها در ادبیات هند

حماسه‌ها در ادبیات هند

«مهابهاراتا» – داستان آن – شکل آن – «بهاگاواد-گیتا» – مابعدالطبیعه جنگ – بهای آزادی – «رامایانا» – نغمه عاشقانه در جنگل – ربودن سیتا – حماسه‌های هندی و یونانی...

زبان های موجود در هند

زبان های موجود در هند

سانسکریت – گویشهای بومی – دستور زبان همان‌طور که فلسفه و بسیاری از ادبیات قرون وسطای اروپا به زبان مرده‌ای نوشته شده بود که مردم از آن چیزی نمی‌فهمیدند، فلسفه...

خط نستعلیق، ریشه فارسی و فرهنگی ماست

خط نستعلیق، ریشه فارسی و فرهنگی ماست

اسرافیل شیرچی متولد ۱۳۴۱ بابل و فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. این خوشنویس در انجمن خوشنویسان ایران، به تدریس هنرجویان خطاطی اشتغال دارد. مهم‌ترین ویژگی آثار شیرچی، توجه...