دسته: تاریخ نجوم یا اخترشناسی

تاریخ نجوم یا اخترشناسی سه دوره است:دورهٔ زمین مرکزی،کهکشانی و کیهانی. آغاز دورهٔ اول در تاریخ باستان است و پایان ان در قرن شانزدهم. دورهٔ دوم از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم طول کشید و دورهٔ سوم در قرن بیستم اغاز شد و هنوز ادامه دارد.

جانگ یونگ شیل

جانگ یونگ شیل

جانگ یونگ شیل منجم و دانشمند کره ای در دوران چوسون بود.اگر چه جانگ به عنوان یک روستایی متولد شد؛ سیاست های جدید پادشاه سجونگ در رفع ممنوعیت حضور افراد...

اخترشناسی در ایران باستان

اخترشناسی در ایران باستان درباره سطح دانش نجوم در ایران باستان چندان اطلاعی در دسترس نیست. در ایران پیش از ورود آریایی ها، نقوش باقی مانده روی سفالینه های دوران...

اساطير نجومي ايران باستان

اساطیر نجومی ایران باستان

آنچه در پی میآید صفحاتی از جلد اول کتاب هزاره های گمشده، نوشته ی دکتر پرویز رجبی است؛ که با اجازه ی ایشان منتشر می گردد. ستارگان در فرهنگ ایران...

دانش نجوم در مصر باستان

مصریان نخستین مردمانی بوده اند که زنجیره های علمی را به وجود آورده و دانش ها را با یکدیگرپیوند داده اند. این پدیده در عرصۀ علوم تجربی بیشتر به چشم...