تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ نجوم یا اخترشناسی

 

دوره زمین مرکزن مرکزی ، دوره کهکشانی و دوره کیهانی ، سه دوره تقسیم شده تاریخ نجوم هستند . شروع دوره زمین مرکزی در تاریخ باستان بوده است و در قرن شانزدهم به پایان رسید . دوره دوم یعنی دوره کهکشانی از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم به طول انجامید و دوره سوم دوره کیهانی در قرن بیستم شروع و همچنان ادامه دارد .

اخترشناسی در ایران باستان

اخترشناسی در ایران باستاندرباره سطح دانش نجوم در ایران باستان چندان اطلاعی در دسترس نیست. در ایران پیش از ورود آریایی ها، نقوش باقی مانده روی سفالینه های دوران پیش از تاریخ ایران توجه مردم این سرزمین را به ستاره ها به خوبی نشان می…

اساطیر نجومی ایران باستان

آنچه در پي ميآيد صفحاتي از جلد اول کتاب هزاره هاي گمشده، نوشته ي دکتر پرويز رجبي است؛ که با اجازه ي ايشان منتشر مي گردد.ستارگان در فرهنگ ايران باستان از اهميت تعيين کننده‌اي برخوردارند. بدون شک نقش طبيعت فلات ايران و چشم‌انداز باز و…

دانش نجوم در مصر باستان

مصریان نخستین مردمانی بوده اند که زنجیره های علمی را به وجود آورده و دانش ها را با یکدیگرپیوند داده اند. این پدیده در عرصۀ علوم تجربی بیشتر به چشم می خورد . در این زنجیره علوم طبیعی ، ریاضیات، و پزشکی پیوندی ناگسستنی با یکدیگر داشته و لازم…