مرور برچسب

دیدنی های آتن

دیدنی های آتن

دیدنی های آتن آتن پایتخت کشور یونان است که همگی ما در مورد این شهر اطلاعاتی هر چند اندک داریم. طبق افسانه های یونان باستان، هر شهر این کشور، دارای ایزد بانو یا خدای مخصوصی بوده که حفاظت از شهر و مردمانش را برعهده داشت. مطابق با همین افسانه…