مرور برچسب

دیدنی های استکهلم

دیدنی های استکهلم

دیدنی های استکهلم دیدنی ‌های استکهلم، پایتخت سوئدی‌ها تمامی ندارد. این شهر زیبا مابین آب و جنگل ساخته شده است. به طوری که فقط 40درصد مساحت آن را، مناطق شهری تشکیل می‌دهد و بقیه را جنگل، پارک و آب پوشش داده است. از زیبایی های دیدنی استکهلم…