مرور برچسب

دیدنی های اهواز

موزه های دیدنی اهواز

موزه های دیدنی اهواز از مکان های دیدنی در اهواز می توانیم به موزه های آن اشاره کنیم. در شهر اهواز دو موزه مهم به نام های موزه هنرهای معاصر و موزه علم و طبیعت بنا شده است. ما قصد داریم در این مطلب شما را با این موزه ها آشنا کنیم، پس با ما…

آثار تاریخی اهواز

آثار تاریخی اهواز اهواز، شهری در جنوب ایران، تحت عنوان مرکز خوزستان می‌باشد، این شهر در زمان پادشاهان عیلامی، مکانی آباد و پر جمعیت بوده است که موجب ایجاد آثار تاریخی اهواز شده اند.بعد از حمله آشوریان یا اسکندر به ویرانی کشیده شده است.…