مرور برچسب

دیدنی های بندرعباس

موزه مردم شناسی خلیج فارس بندر عباس

موزه مردم شناسی خلیج فارس بندر عباس یکی از دیدنی هایی که می‌توان در جنوب ایران و در بندرعباس به آن اشاره کرد، موزه مردم شناسی خلیج فارس است. این موزه از لحاظ تاریخی بسیار غنی بوده، و برای آشنایی با فرهنگ و تمدن این مرز بوم است. حال که…