مرور برچسب

دیدنی های ثلاث باباجانی

دیدنی های ثلاث باباجانی

دیدنی های ثلاث باباجانیدیدنی های ثلاث باباجانی ، شهرستان ثلاث باباجانی در مرز استان کرمانشاه قرار دارد. شهر تازه آباد مرکز این شهرستان است که با جمعتی حدود 10 هزار نفر، به ادامه زندگی میپردازد. ثلاث بابا جانی و طبیعت بی مثالش دنگی یکی…