مرور برچسب

دیدنی های جیپور

دیدنی های جیپور

دیدنی های جیپور جیپور یکی از شهر های ایالت راجستان هندوستان است که به دلیل پیشینه تاریخی که دارد، دیدنی های بسیاری را به بازدید کنندگان عرضه میکند. قصر شهر اولین جاذبه ای که از جیپور به شما معرفی میکنیم قصر شهر است. این بنا که در قرن 19…