مرور برچسب

دیدنی های خلخال

دیدنی های خلخال

دیدنی های خلخال یکی از قدیمی ترین و کهن ترین شهر های سرزمین ایران که حدود 20 هزار سال قدمت دارد و در استان اردبیل، در شمال غربی ایران واقع شده است.این شهر بعد از اردبیل، دومین شهر بزرگ استان اردبیل به شمار می رود؛ حدود 400 هزار نفر…