مرور برچسب

دیرینه‌پژوهان

به حرمت تاریخ ایران و خط جاویدانش

اصالت تاریخ هر کشوری می‌تواند انعکاسی نهفته در ذات خرد ورزی و اصیل بودم تفکر آن کشور را به رخ بکشد. قطعا باشکوه خواهد بود که این دیرینگی، تکیه‌گاهی بلند بالا برای خلاقیت های روزانه و چشم نواز امروزی باشد. تجربه‌های بر‌جای‌مانده انسان از…