مرور برچسب

دیوار بلند آتن

۵ دیوار مرزی معروف دنیای باستان!

در اینجا میخواهیم به معرفی تاثیرگذارترین موانع دست ساز انسان در طول تاریخ، از یک خاکریز سومریان باستان گرفته تا دیوار برلین بپردازیم . با تاریخ ما همراه شوید تا درباره 5 دیوار مرزی معروف دنیای باستان! بیشتر بدانید.