مرور برچسب

دیپلماسی در تاریخ

یی یه

یی یه (1373- 1445) یک وزیر مدنی و دیپلمات کره ای در اوایل سلسله چوسون بود. او به عنوان سفیر در دربار شوگان ژاپنی آشیکاگا خدمت کرده و خاندان هاکسونگ یی را بنا نهاد. وی به خاطر مذاکره برای آزادی 667 اسیر کره ای از چنگال دزدان دریایی وکو در 15…