مرور برچسب

دی.بی. کوپر

اتفاقات نادری که دلیلی برای آن‌ها پیدا نشده است

در این دنیای کنونی، منطقی به نظر می رسد که هر روز خوادث متنوع و گاها عجیب رخ دهند. اما رخ دادن اتفاقات نادر بدون علت از قبیل از دست دادن درپوش قلم یا تخم مرغ نگین دار و گران قیمت که متعلق به افراد ثروتمند است، داستان مجزای خود را دارد.…