مرور برچسب

رازهایی شگفت انگیز درباره ی بالی

رازهایی شگفت انگیز درباره جزیره ی بالی

جزیره ی بالی در سال 1960 جزیره ی بالی در میان گردشگران از شهرت بالایی برخوردار شد طوری که امروزه از کشورهای اندوزی مشهورتر است. بالی دارای جزایر متعددی است که از این میان می‎توان به جزیره بالی، نوسا سنینگان، نوسا لمبونگان، نوسا پنیدا و…