مرور برچسب

راه شاهی کجاست

حقایقی در مورد تاریخچه ایران باستان

ایران تاریخ جالبی دارد و در گذشته خود یکی از قدرتمندترین تمدن های دنیا به شمار می رفت. در این نوشتار به پنج مورد از جالب ترین حقایق تاریخ ایران باستان اشاره شده است. بزرگترین قلمرو ایرانیان در زمان خودشون بزرگترین قلمرو در جهان رو داشتند و