مرور برچسب

رستوران های ترکیه ای تهران

معرفی ۵ مورد از  رستوران های ترکیه ای تهران

ترکیه در همسایگی ایران قرار دارد و طبیعی است که برخی از فرهنگ‌ها و سلیقه‌ها بین این دو کشور به هم نزدیک و یا حتی مشترک باشند. یکی از این سلیقه‌های مشترک، سلایق غذایی بین افراد این دو کشور می‌باشد. به همین دلیل رستوران‌های ترکیه‌ای تهران به…