مرور برچسب

رمان جدید

رمان چیست ؟ و انواع آن / فرق رمان و کتاب مقاله

رمان چیست و انواع آنبسیاری از نوجوانان و جوانان به خواندن قصه های طولانی و سریالی علاقه دارند و تمایل دارند تا اوقات فراقت و یا تایم های آزاد خود را به رمان خواندن مشغول شوند، زیرا آنها را بدون در نظر گرفتن وجود فیزیکی به دنیای دیگری می…