مرور برچسب

رمضان در زمان قدیم

روایاتی جالب از رمضان های دوران قجر

به نقل از خبر آنلاین، «عبدالله مستوفی» نگارنده کتاب «شرح زندگانی من» و از مردان دوره قاجار و پهلوی در کتاب خود به تواریخ اجتماعی و اداری دودمان قاجار می پردازد. دوران کودکی مستوفی در زمان سلطنت ناصر الدین‌ شاه قاجار سپری شد و  وی در