مرور برچسب

روزتا استون

شگفت‌ آورترین کشف های باستان‌شناسی در مصر

کشور مصر همیشه میزبان گنجینه عظیمی از تاریخ بشریت با قصه های جذاب و شیندنی بوده و این مسئله باستان‌شناسان را وادار ساخته تا همچنان به کاوش در این کشور راز آلود استمرار بخشند.به گزارش سایت علمی «لایو ساینس»، معبد «توت عنخ‌آمون» واقع در