مرور برچسب

روستای آلپن ایگلو

روستای آلپن ایگلو

خانه‌های اسکیمویی در روستای آلپن ایگلو همه‌ی ما رویای زیستن در خانه‌های یخی را از کودکی داریم. روستای آلپن ایگلو با ساختار و خانه‌هایی که دارد بی‌شک این رویای کودکی ما را براورده می‌کند. این روستا همه‌ی آرزوهایمان را تماما به صورت یک‌جا به…