مرور برچسب

روستای اورامان

روستای اورامان بهشتی مه آلود در غرب ایران

روستای اورامان بهشتی مه آلود در غرب ایران روستای اورامان یک روستا‌ی تاریخی و با قدمت است که در غرب ایران قرار دارد، این روستا در مجموع باعث پیوند دو استان کردستان و کرمانشاه در ایران شده و قسمتی از این روستا نیز در کشور عراق قرار گرفته…