مرور برچسب

روستای تایچونگ

روستای تایچونگ ؛ روستای رنگین کمان تایوان را بشناسیم

روستای رنگین کمان تایوان را بشناسیم روستای رنگین کمان تایوان یکی از مهم‌ترین مکان‌های توریستی در شرق آسیا می‌باشد. کشور تایوان بین اقیانوس آرام و تنگه‌ی تایوان می‌باشد. روستای تایچونگ توسط یک پیرمرد 86 ساله به یک منطقه‌ی توریستی تبدیل شد.…