مرور برچسب

روستای جنتینگ

ماجراجویی در دل جزیره تیامون پهانگ

جزیره تیامون پهانگ بزرگترین ایالت مالزی ایالت پهانگ است که پایگاه آن تیامون است. جزیره تیامون پهانگ از زباترین جزایر جهان است. این جزیره واقع در دریای چین جنوبی است. جزیره تیامون یک جزیره آتشفشانی است که جزء توسعه یافته‎ترین جزایر مالزی…