مرور برچسب

روستای صراخیه خوزستان

ونیز ایران در روستای صراخیه خوزستان

معرفی یکی دیگر از روستاهای دیدنی ایران ، روستایی است که ساختار آن تا حدودی مشابه ونیز است و صراخیه نام دارد. مردم روستای صراخیه با استفاده از قایق از جایی به جای دیگر می‌روند. این روستا از ناشناخته های گردشگری ایران است اما با این حال…