مرور برچسب

روستای فوناکوشی

یی جونگ مو

یی جونگ مو  (1425-1360) فرماندهی کره ای بود که لشکرکشی گیهه شرقی را به منظور فتح جزیره تسوشیما در سال 1419 هدایت کرد. او به خاطر هدایت ناوگانی شامل 227 کشتی و 17285 سرباز که در 19 جون 1419 در جزیره تسوشیما در خلیج آسو پیاده شدند مشهور…