مرور برچسب

روستای هنزا

هنزا بهشتی در کویر کرمان

هنزا بهشتی در کویر کرمان کرمان، شهری متمدن و تاریخی است.هنگامی که صحبت از کرمان میشود تصور ما به سمت شهری کویری و خشک میرود.مناطقی (مناطقی خوش آب و هوا و سرسبز) در کرمان وجود دارند که با دیدن آنها بین تصور ما و آنچه دیده ایم تناقص به وجود…